Wielewo. Jeszcze wczoraj był pałac

Wielewo. Dawny majątek szlachecki Willkamm, własność rodu von Rautter, znanego w dawnych  Prusach z kilku dzielnych kobiet i jednego nie mniej dzielnego lotnika. Dziś w popularnych publikacjach natkniemy się na wyjątkowo skromne informacje o tym miejscu, w części nieprawdziwe, co jest charakterystyczne dla opisów miejscowości dawnych Prus Wschodnich. A szkoda, bo historia majątku i rodu ciekawa wielce. Postaram się więc lukę wypełnić.
Lustrując kilka lat temu pałac w Wielewie, w swych notatkach, w rubryce „Stan obiektu”, pod szeregiem uwag i spostrzeżeń zawarłem takie oto lapidarne podsumowanie:
DO RENOWACJI W BIAŁYCH RĘKAWICZKACH.
Jak można się domyślać oznaczało to tyle, że remont to tak naprawdę kosmetyka, bez udziału poważnej budowlanki, bez konieczności rozbiórki i budowania od podstaw fragmentów pałacu, z kompletnie zachowanym detalem architektonicznym, po prostu czysta przyjemność (choć nieco w kurzu). Inaczej mówiąc „dziewczyńska robota”.
Obecnie wszystkie te zapiski mogłem już tylko wykreślić i napisać jedno słowo: SPYCHACZ!
Pałac w ciągu ostatnich czterech lat, dzięki uprzejmości właścicieli, został doprowadzony do całkowitej ruiny. To swoisty rekord, nawet wziąwszy pod uwagę fakt, że jeśli chodzi o tempo niszczenia zabytków  jesteśmy w Europie potęgą.
Los pałacu Wielewo został przypieczętowany. Pieczęcią na której wyryto krótki zwrot: NAKAZ ROZBIÓRKI.

Czytaj dalej Wielewo. Jeszcze wczoraj był pałac